Oferta indywidualna

Badanie mowy
dzieci i młodzieży

60 zł

Pierwsza  wizyta  ma na celu określenie problemu, z jakim dziecko trafiło do logopedy. Spotkanie obejmuje wywiad z rodzicem, diagnozę logopedyczną dziecka oraz opracowanie planu terapii.

Diagnoza logopedyczna
z wydaniem opinii

70 zł

Kompleksowe badanie mowy – wszystkich aspektów języka. Wydanie opinii o stanie mowy dziecka.

Opinia
logopedyczna

60 zł

Logopeda tworzy opinię logopedyczną, w której zawarte są m.in. informacje o zaburzeniu mowy u dziecka, przebiegu terapii, efektach terapeutycznych.

Terapia zaburzeń mowy i wad wymowy

60 zł

Spotkanie indywidualne trwające 30 minut, podczas którego dziecko wykonuje indywidualnie dobrane ćwiczenia pod okiem logopedy.

Terapia logopedyczna
z zastosowaniem urządzenia – słuchawek FORBRAIN

60 zł

Zajęcia prowadzone są wg indywidualnego planu terapii ułożonego dla każdego dziecka. W trakcie zajęć młody człowiek usprawnia m.in: słuch fonemowy i fonetyczny, aparat mowy, wszystkie aspekty mowy.

Konsultacje
logopedyczne

60 zł

Konsultacje logopedyczne skierowane są dla rodziców, których niepokoi rozwój mowy dziecka. W trakcie rozmowy logopeda rozwiewa wątpliwości rodzica, udziela mu porad oraz wskazówek do pracy w domu.

Terapia ręki

60 zł

Celem zajęć jest usprawnianie precyzji ruchów rąk, poprawa zdolności skupienia uwagi i patrzenia, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

70 zł

KORP są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach danego przedziału wiekowego.

Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych oraz pomocy do diagnozy, co jest niewątpliwie ogromną  zaletą KORP. Dzięki temu nie musimy ich samodzielnie szukać, ani dobierać. Podstawowym elementem KORP są karty oceny rozwoju, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych, w których wyróżnić można:

karty oceny rozwoju
małego dziecka w wieku
od 1 m.ż. do 11 m.ż.

uwzględniają
rozwój umiejętności co kwartał

karty oceny rozwoju
dziecka w wieku
od 1 r.ż. do 2,11. r.ż.

do końca 2 r.ż.
możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku

karty oceny rozwoju
dziecka w wieku
od 2,11 r.ż. do 7,11 r.ż.

w tym okresie
karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych

karta oceny rozwoju
dziecka w wieku
od 8,0 r.ż. do 9,11 r.ż.


Przy pomocy Kart można zbadać poszczególne sfery rozwoju dziecka,
które pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

rozwoju ruchowego motoryki precyzyjnej i lateralizacji spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej komunikowania się i mowy emocji i relacji społecznych funkcji behawioralnych umiejętności przedszkolnych umiejętności szkolnych

Sensoplastyka®

30 zł / dziecko

Sensoplstyka to mnogość faktur, tekstur i cała paleta ekologicznych barw. Podczas zajęć wykorzystujemy tylko produkty spożywcze, dlatego zajęcia są bezpieczne już dla najmłodszych.

Logorytmika

25 zł / dziecko

Logorytmika to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną. Wykorzystywana w ćwiczeniach wad wymowy oraz do zachęcenia dziecka do ćwiczenia swojej mowy.